Cens de Prats de dall

S’ha començat a cartografiar els prats de dall de la comarca, ja que és un hàbitat d’interès de conservació a nivell Europeu. En el mapa surten alguns dels probables i per tant d’interès de conservació.

Cal però anar aportant noves dades ja que cal assegurar la seva permanència i estudiar la seva composició florística i faunística d’aquests prats. Us animem a aportar dades al Grup de Natura.

Cens de Vernedes

En els últims anys s’han cartografiats petites bosquines de verns ja que és un hàbitat d’interès de conservació a nivell Europeu. En el mapa surten alguns dels racons d’interès de conservació amb verns.

Cal però anar aportant noves dades ja que hi ha rius, rases i torrents am presència d’aquests arbres que encara no coneixem bé. Us animem a aportar dades al Grup de Natura.

Cens de teixedes i bosquines de Til•lers

En els últims anys s’han cartografiats diferents bosques amb teixos i amb til·lers ja que són hàbitats d’interès de conservació a nivell Europeu. En el mapa surten alguns dels racons d’interès de conservació.

Cal però anar aportant noves dades ja que hi ha rases i torrents am presència d’aquests arbres. Us animem a aportar dades al Grup de Natura.