Cens de Corriol petit i de Miricària a la Ribera Salada

Es va mostrejar per dins el riu 8 km (veure mapa) del tram baix i es va anar cartografiant i apuntant tots els peus de Miricària que es van trobar. Aquest tipus de tamariu és una planta molt rara i s vàrem censar 505 peus (veure mapa).

En canvi no es va trobar cap exemplar de corriol petit, cosa preocupant degut en part per la pressió de banyistes a tota la Ribera Salada. Una prova més de què cal fer una regulació urgent del riu i els seus usos al ser espai de Xarxa Natura 2000.

Cens de Corriol pit-roig i Perdiu Xerra

Es va prospectar dos petites zones de la serra d’Odèn o de Campelles a la recerca de la petita població de perdiu xerra que hi ha. El primer dia de cens es va tenir que plegar abans ja que va començar una gran tempesta. No es va trobar cap exemplar, en canvi si dos individus de perdiu roja a uns 1800m d’altitud.

Un altre dia es va mirar tot el pla de Bassies i la part alta del Port del Comte (veure mapa) per veure si hi havia sort i alguna parella de corriol pit-roig hi havia intentat criar. Es va mostrejar molt bé  i sense èxit, confirmant l’absència de l’espècie al massís del Port del Comte enguany.

Cens mussol pirinenc

S’han revisat 5 caixes penjades el 2012. i shan penjat 5 caixes més als boscos de pi negre del Port del Comte.

Els resultats de les revisions han estat molt satisfactoris, ja que 3 caixes han estat ocupades pel mussol pirinenc i molt probablement en dos caixes hi ha criat. S’han trobat moltes egagròpiles i restes d’ous. Per tant tot un èxit!

En una altra caixa s’ha trobat excrements de fagina o marta i  per tant queda palès que amb un forat de 8 cm hi entren. Cosa que ens diu que el forat de la caixa hauria de ser de uns 6 cm de diàmetre màxim.

El pròxim any caldrà veure si es troben pollets.

Gràcies a tots els participants: Fermí, ferran, Carlos, Noel, Eñaut, Laura, Damià i David.

Resultats del Cens d’Ocells Aquàtics Hivernants al Solsonès 2017

El passat cap de setmana es va dur a terme el XVII cens d’ocells aquàtics. Al Solsonès és una activitat que es porta duent a terme des de fa anys, coordinada pel Grup de Natura del Solsonès i el Cos d’Agents Rurals de la comarca. Es tracta d’una iniciativa d’àmbit europeu on voluntaris i professionals duen a terme un cens dels ocells aquàtics (i marins, tot i que aquests darrers no són presents a la nostra comarca muntanyosa). Durant el mateix cap de setmana, es visita any darrera any els mateixos punts d’hivernada (deltes del rius, llacs, llacunes salobres, rius, basses, embassaments…) i s’anoten aquells ocells de de caràcter estrictament aquàtic. Són els hàbitats aquàtics, les zones humides, uns dels ecosistemes més deteriorats i vulnerables, car sovint han estat degradats o destruïts a causa de l’activitat humana. El cens d’ocells hivernants permet tenir una aproximació precisa dels ocells en cada temporada d’hivernada, coneixent d’aquesta manera les tendències poblacionals de cada espècie, l’estat de conservació de les regions d’hivernada o els canvis en els patrons d’hivernada entre els diferents anys, per exemple, informació molt útil per als gestors d’espais protegits o pels investigadors.

A la comarca del Solsonès, aquest cens ha esdevingut una activitat totalment arrelada dins del calendari del Grup de Natura del Solsonès. Aquesta entitat, juntament amb la imprescindible col·laboració del personal del Cos d’Agents Rurals del Solsonès, són els encarregats de censar les principals zones humides de la comarca: les basses de Brics i de l’Alsina, el tram del Cardener del Pont de Canet, l’Embassament de Sant Ponç, el de la Llosa del Cavall… S’ha de dir que es tracta d’una activitat oberta a tot el públic, un exemple més del que s’anomena ciència ciutadana: persones que voluntàriament col·laboren en un projecte aportat dades que seran molt útils pels investigadors.

En total, el diumenge 15 de gener es van reunir 7 persones, entre voluntaris, agents rurals i membres del Grup de Natura. Tot i que el Solsonès és predominantment forestal i agrícola, les dades del cens evidencien que els pocs hàbitats aquàtics òptims són usats en hivernada per vàries espècies. En total, a pesar de les duríssimes condicions climatològiques de la jornada de cens de diumenge, es va poder censar 100 ànecs collverd (Anas platyrhynchos), 20 corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo), 8 cabussets (Tachybaptus ruficollis), 6 bernats pescaires (Ardea cinerea) i 2 polles d’aigua (Gallinula chloropus). El dia abans s’havia fet el recompte dels ocells aquàtics que dormen agrupats en un mateix punt; així es van comptabilitzar 13 corbs marins al dormidor del pantà de Sant Ponç i 26 al de la Llosa del Cavall. Xifres modestes al costat d’altres comarques amb més zones humides que el Solsonès, però un granet de sorra més en el còmput total d’aquest cens d’àmbit europeu.