Projecte BIOBLITZ

BIOBLITZ és un esdeveniment de descoberta de la natura, un tipus especial de treball de camp, internacionalment i tècnicament conegut com a bioblitz, on un grup de científics porten a terme durant varis dies un inventari biològic intensiu amb l’objectiu d’obtenir el màxim nombre de cites i d’identificar el màxim nombre d’espècies de fauna i flora d’una zona determinada i contribuir així a augmentar i avaluar el coneixement de la diversitat biològica de l’àmbit escollit. També poden tenir un caire més divulgatiu i anar dirigides als ciutadans i públic general o bé a la població escolar. Aquest treball és una manera de contribuir al coneixement científic d’un àmbit i alhora promoure i difondre el coneixement sobre la biodiversitat biològica.

El Grup de Natura del Solsonès (secció del CEL) ha obert l’expedició a totes aquelles persones que estan interessades, com una activitat lúdica de caire ambiental més.

En concret, aquests tres dies s’estudiaran:els ratpenats, els micromamífers, els insectes, les papallones, les orquídies i la flora.