Memòria d’activitats 2011

El Grup de Natura del Solsonès, secció del Centre d’Estudis Lacetans, fa públic la memòria d’activitats 2011 per a què totes les persones interessades pogueu conèixer la nostra activitat altruista. Amb aquestes activitats el GNS té com a objectius principals estudiar, protegir i difondre els valors naturals de la comarca i recordem que han estat obertes a totes aquelles persones que senten una estima o un interès per la natura i la volen conèixer millor.

Memòria d’activitats GNS 2011 (pdf)

Presentació de la memòria d’activitats a l’assemblea ordinària del CEL (28 d’abril de 2012)