Crònica sortida Projecte Rius

El passat 22 d’abril, l’Associció Hàbitats amb la col·laboració del Grup de Natura del Solsonès i de l’Ajuntament de Solsona, va organitzar una sortida formativa del Projecte Rius al Solsonès i en concret al riu Negre dins del terme municipal de Solsona, a uns 300 m de la depuradora. Aquestes sortides formatives tenen com a objectiu captar nous voluntaris per formar part de la gran Xarxa que és el Projecte Rius i també serveixen per refrescar la metodologia per aquells que ja en formen part.

Van assistir-hi unes 16 persones de diferents indrets de Catalunya. Durant la sortida es va fer una inspecció completa del riu, avaluant la qualitat hidromorfológica, fisicoquímica i biològica. El bosc de ribera en aquest tram, té una qualitat entre bona i moderada, en l’àmbit fisicoquímic destacar la presència de nitrats i pel que fa a l’índex de macroinvertebrats va sortir una qualitat mediocre.

Més informació sobre el Projecte Rius a http://www.projecterius.cat/.

Si sents estima o  interès per la natura i la vols  conèixer millor, t’animem a participar activament al Grup de Natura del Solsonès. Ens trobareu al Facebook, al correu elctrònic gns@lacetans.org i el nostre web http://www.lacetans.org/gns/.