Resultats del cens d’ocells aquàtics hivernants al Solsonès i Lleida 2020

El dissabte dia 18 de gener el Cos d’Agents Rurals i el Grup de Natura del Solsonès han dut a terme el XXè cens d’ocells aquàtics hivernants a la comarca del Solsonès. S’han mostrejat diferents zones: resclosa de Canet, l’embassament de Sant Ponç, el de la Llosa del Cavall, la bassa de Brics, l’embassament de l´Alzina, la basa del Miracle, les basses de Porredón i el tram baix de la ribera Salda.

Enguany, en el cens diürn, s’han compabilitzat 100 exemplars observats de 11 espècies diferents d’ocells aquàtics.

En concret s’han observat:

 • 39 corbs marins (Phalacrocorax carbo): 23 a l’embassament de Sant Ponç, 13 observats a la Llosa del Cavall, 2 a l’Alzina i 1 a la gravera de la Ribera Salada.
 • 6 exemplars de bernat pescaire (Ardea cinerea): 4 observats a la Llosa del Cavall i 2 a Sant Ponç.
 • 35 ànecs coll-verd (Anas platyrhynchos): tant sols 2 ex. a Sant Ponç, 25 a la Llosa del Cavall, 2 al Miracle i 6 a Porredón.
 • 2 femelles d’Ànecs mandarins (Aix galericulata) a la Llosa del Cavall
 • 3 Ànecs muts (Cairina mostacha) a Sant Ponç.
 • 4 cabussets (Tachybaptus ruficollis): 3 exemplars a la Llosa del Cavall i 1 a Sant Ponç.
 • 5 de Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) a Sant Ponç.
 • 1 Polla d’aigua (Gallinula chloropus) a Sant Ponç.
 • 2 Blauets (Alcedo atthis): 1 a Sant Ponç i l’altre a la Ribera Salada.
 • 2 Merles d’aigua (Cinclus cinclus) a Sant Ponç.
 • 1 Xivita (Tringa ochropus) a Sant Ponç.

El cens, un any més ha permès conèixer amb exactitud tant el nombre d’ocells aquàtics de les espècies presents a nivell comarcal com la seva distribució. S’ha constatat que aquest any no hi ha hagut una gran entrada d’ocells aquàtics hivernants al Solsonès, ja que probablement al centre i nord d´Europa no ha fet molt fred i els ocells no han hagut de desplaçar-se cap a les nostres latituds.

Si es compara amb altres comarques i valls fluvials, la conca del Cardener, la Ribera Salada i l’Aigua d’Ora, són rius que per les seves característiques no acullen un gran nombre d’ocells aquàtics, sobretot d’aquelles espècies que exerceixen una major pressió sobre la comunitat piscícola (corbs marins i bernats pescaires).

Dir també que a part de l’emoció d’observar les diferents espècies d´ocells, es va gaudir d’una bona jornada i va ser una manera de conèixer una mica més la nostra comarca. Els més petits van aprendre més sobre els ocells.

Resultats a la província de Lleida:
Informe cens d’aquàtiques hivernants. Lleida 2020
Resultats Lleida 2020

Finalment volem donar les gràcies a tots els que van participar en el cens. També volem agrair a tota la gent que ha participat en les activitats que ha organitzat el GNS i el CEL al llarg del 2019.

Desitgem que les activitats programades per enguany siguin d’interès per a tota la gent del Solsonès. Podeu consultar el calendari de les activitats i projectes del 2020 a la nostra pàgina web.

Informeu-vos i envieu les vostres dades a: gns@lacetans.org/ http://www.lacetans.org i a les xarxes socials.

Us hi esperem a tots i totes!

Resultats dels cens d’ocells aquàtics 2018

El cap de setmana 13 i 14 de gener de 2018 es va fer el cens d’aus aquàtiques hivernants al Solsonès. El cens d’aus aquàtiques hivernants a Catalunya s’integra dins el cens internacional Water Bird Census (IWC), té com a objectiu quantificar anualment el nombre d’aus aquàtiques que hivernen en més de 80 països d’Europa, Àsia i nord d’Àfrica.

L’activitat és coordinada pel Cos d’Agents Rurals de Catalunya i el Grup de Natura del Solsonès (GNS). Els llocs de cens han estat l’embassament de Sant Ponç i de la Llosa del Cavall, la bassa del Miracle, de Brics i de l’Alsina.

Les dades obtingudes permeten conèixer a escala global l’estat de conservació d’aquestes espècies i, a escala local, avaluar la capacitat d’acollida de les zones humides catalanes.

RESULTATS:

 • Cens de dormidors d’ocells aquàtics hivernants. Dissabte tarda. Agents Rurals i GNS. 4 participants.

  Embassament de Sant Ponç:
   16 corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo) i
  1 bernat pescaire (Ardea cinerea).

  Pantà de la Llosa del Cavall:
  36 corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo).
 • Cens diürn d’ocells aquàtics hivernants. Diumenge matí. Grup de Natura del Solsonès. 8 participants.

  Embassament de Sant Ponç:
  56 ànecs collverds (Anas platyrhynchos),
  16 corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo),
  3 bernats pescaires (Ardea cinerea),
  2 cabussets (Tachybaptus ruficollis),
  4 merles d’aigua (Cinclus cinclus) i
  1 becada (Scolopax rusticola).Pantà de la Llosa del Cavall:
  56 ànecs collverds (Anas platyrhynchos),
  34 corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo),
  5 bernats pescaires (Ardea cinerea),
  11 cabussets (Tachybaptus ruficollis) i
  1 blauet (Alcedo atthis).

  Bassa del Miracle, de Brics i l’Alzina
  on es va veure
  1 cabusset a més d’altres ocellets interessants com                        repicatalons, pinsans borroners, grassets de muntanya i verderoles.

Resultats del Cens d’Ocells Aquàtics Hivernants al Solsonès 2017

El passat cap de setmana es va dur a terme el XVII cens d’ocells aquàtics. Al Solsonès és una activitat que es porta duent a terme des de fa anys, coordinada pel Grup de Natura del Solsonès i el Cos d’Agents Rurals de la comarca. Es tracta d’una iniciativa d’àmbit europeu on voluntaris i professionals duen a terme un cens dels ocells aquàtics (i marins, tot i que aquests darrers no són presents a la nostra comarca muntanyosa). Durant el mateix cap de setmana, es visita any darrera any els mateixos punts d’hivernada (deltes del rius, llacs, llacunes salobres, rius, basses, embassaments…) i s’anoten aquells ocells de de caràcter estrictament aquàtic. Són els hàbitats aquàtics, les zones humides, uns dels ecosistemes més deteriorats i vulnerables, car sovint han estat degradats o destruïts a causa de l’activitat humana. El cens d’ocells hivernants permet tenir una aproximació precisa dels ocells en cada temporada d’hivernada, coneixent d’aquesta manera les tendències poblacionals de cada espècie, l’estat de conservació de les regions d’hivernada o els canvis en els patrons d’hivernada entre els diferents anys, per exemple, informació molt útil per als gestors d’espais protegits o pels investigadors.

A la comarca del Solsonès, aquest cens ha esdevingut una activitat totalment arrelada dins del calendari del Grup de Natura del Solsonès. Aquesta entitat, juntament amb la imprescindible col·laboració del personal del Cos d’Agents Rurals del Solsonès, són els encarregats de censar les principals zones humides de la comarca: les basses de Brics i de l’Alsina, el tram del Cardener del Pont de Canet, l’Embassament de Sant Ponç, el de la Llosa del Cavall… S’ha de dir que es tracta d’una activitat oberta a tot el públic, un exemple més del que s’anomena ciència ciutadana: persones que voluntàriament col·laboren en un projecte aportat dades que seran molt útils pels investigadors.

En total, el diumenge 15 de gener es van reunir 7 persones, entre voluntaris, agents rurals i membres del Grup de Natura. Tot i que el Solsonès és predominantment forestal i agrícola, les dades del cens evidencien que els pocs hàbitats aquàtics òptims són usats en hivernada per vàries espècies. En total, a pesar de les duríssimes condicions climatològiques de la jornada de cens de diumenge, es va poder censar 100 ànecs collverd (Anas platyrhynchos), 20 corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo), 8 cabussets (Tachybaptus ruficollis), 6 bernats pescaires (Ardea cinerea) i 2 polles d’aigua (Gallinula chloropus). El dia abans s’havia fet el recompte dels ocells aquàtics que dormen agrupats en un mateix punt; així es van comptabilitzar 13 corbs marins al dormidor del pantà de Sant Ponç i 26 al de la Llosa del Cavall. Xifres modestes al costat d’altres comarques amb més zones humides que el Solsonès, però un granet de sorra més en el còmput total d’aquest cens d’àmbit europeu.

Èxit de visites a la XI Exposició de bolets

El cap de setmana 18 i 19 d’octubre es va realitzar la XIa Exposició de Bolets a Solsona organitzada pel Grup de Natura del Solsonès (GNS) en el marc de la Fira del Bolet i el Boletaire.

Dissabte el matí membres del GNS van anar a recollir diferents mostres a diversos boscos de la comarca, les quals es van poder veure durant la fira. Cal dir que hi va haver unes quantes espècies sense classificar. 4

Paral·lelament es va organitzar la sortida micològica a Cal Monegal on la participació també va ser tot un èxit, unes 40 persones van visitar la finca i van poder aprendre a mans del micòleg Juan Martinez de Aragon.

Agraïm la col·laboració de la Societat Catalana de Micologia, especialment la Laia Ribas i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.

A continuació teniu la llista de les espècies exposades:

Llista exposició bolets 2014
1 Lycoperdon perlatum
2 Boletus luridus
3 Entoloma incanum
4 Helvella crispa
5 Boletus satanas
6 Hypholoma fasciculare
7 Otidea alutacea
8 Entoloma mougeotii
9 Tricholoma imbricatum
10 Hebeloma edurum
11 Clitocybe nebularis
12 Lactarius sanguifluus
13 Cortinarius odorifer
14 Cortinarius violascens
15 Amanita ovoidea
16 Helvella solitaria
17 Boletus queletii
18 Clitocybe geotropa
19 Boletopsis sp.
20 Macrolepiota procera
21 Chroogomphus rutilus
22 Lepista inversa
23 Daedalea quercina
24 Coprinus comatus
25 Mycena pura
26 Cortinarius caerulescens
27 Cortinarius odoratus
28 Agrocybe aegerita
29 Lyophyllum decastes
30 Hygrocybe nigrescens
31 Hygrocybe conica
32 Agaricus campestris
33 Lactarius uvidus
34 Cystolepiota aspera
35 Lepiota cristata
36 Hygrophorus russula
37 Hygrophorus agathosmus
38 Macrolepiota procera
39 Rhizopogon luteolus
40 Clavulina cinerea
41 Cortinarius trivialis
42 Formitopsis pinicola
43 Russula torulosa
44 Amanita ovoidea
45 Helvella crispa
46 Rhizopogon roseolus
47 Ramaria sp.
48 Lactarius sanguifluus
49 Cortinarius sp.
50 Hydnellum ferrugineum
51 Suillus variegatus
52 Phellodon niger
53 Chroogomphus rutilus
54 Sarcodon leucopus
55 Tricholoma terreum
56 Chroogomphus helveticus
57 Gyroporus castaneus
58 Leucopaxillus gentianeus
59 Hygrophorus latitabundus
60 Geastrum sessile
61 Hygrophorus eburneus
62 Leccinum lepidum
63 Cantharellus ferrugirascens
64 Tremella mesenterica
65 Lepista panaeolus
66 Paxillus panuoides
67 Hohenbuehelia geogenia
68 Paxillus atrotomentosus
69 Fomitopsis pinicola
70 Cantharellus lutescens
71 Russula torulosa
72 Tricholoma frCticum
73 Hygrophorus eburneus
74 Chroogomphus rutilus
75 Amanita pantherina
76 Hydnum albidum
77 Lactarius deliciosus
78 Hebeloma sinapizans
79 Collybia buthyracea
80 Lepista inversa
81 Suillus collinitus
82 Suillus luteus
83 Tremela mesenterica
84 Lepista nuda