Cens de Corriol petit i de Miricària a la Ribera Salada

Es va mostrejar per dins el riu 8 km (veure mapa) del tram baix i es va anar cartografiant i apuntant tots els peus de Miricària que es van trobar. Aquest tipus de tamariu és una planta molt rara i s vàrem censar 505 peus (veure mapa).

En canvi no es va trobar cap exemplar de corriol petit, cosa preocupant degut en part per la pressió de banyistes a tota la Ribera Salada. Una prova més de què cal fer una regulació urgent del riu i els seus usos al ser espai de Xarxa Natura 2000.