Cens de teixedes i bosquines de Til•lers

En els últims anys s’han cartografiats diferents bosques amb teixos i amb til·lers ja que són hàbitats d’interès de conservació a nivell Europeu. En el mapa surten alguns dels racons d’interès de conservació.

Cal però anar aportant noves dades ja que hi ha rases i torrents am presència d’aquests arbres. Us animem a aportar dades al Grup de Natura.