Cens de Vernedes

En els últims anys s’han cartografiats petites bosquines de verns ja que és un hàbitat d’interès de conservació a nivell Europeu. En el mapa surten alguns dels racons d’interès de conservació amb verns.

Cal però anar aportant noves dades ja que hi ha rius, rases i torrents am presència d’aquests arbres que encara no coneixem bé. Us animem a aportar dades al Grup de Natura.