CENS D’OCELLS AQUÀTICS HIVERNANTS DE LA COMARCA DEL SOLSONÈS. ANY 2021

El passat cap de setmana es va fer el cens anual d’ocells aquàtics hivernants a la comarca del Solsonès i que també es realitza simultàniament a tot el territori català. És una metodologia per saber quines espècies i amb quina quantitat passen l’hivern en els espais aquàtics de casa nostra. Aquest seguiment s’organitza i es coordina des del Departament de Territori i Sostenibilitat amb la col·laboració del Cos d’Agents Rurals (CAR) i de molts voluntaris ornitòlegs.

Els espais més importants al Solsonès són els dos embassaments, el de Sant Ponç i el de la Llosa del Cavall, que són els 2 llocs on s’agafen les dades per fer el recull global a Catalunya. Però el Grup de Natura de Solsonès (GNS) sempre ens ha agradat realitzar el cens a la resta d’espais aquàtics que puguin acollir alguna espècie d’au aquàtica, és a dir, les que depenen de l’aigua per alimentar-se i refugiar-se. Per això també hem mostrejat les grans basses de tota la comarca (Brics, Alzina, Miracle, Porredon, Canet, Torre d’en Dach, depuradora, Marmí) així com diversos punts interessants del Cardener i Ribera Salada fins i tot arribant a una de les cues del pantà de Rialb a la zona d’Ogern.

Pel que fa als resultats obtinguts es segueix la tendència dels últims anys en la que es veu que la comarca del Solsonès no és una zona amb una gran hivernada d’ocells aquàtics sobretot pel fet que no té grans zones aquàtiques i bons hàbitats per aquestes espècies d’ocells. Aquest any, a més, totes les grans basses estaven gelades i tant sols s’han observat aus aquàtiques en els dos embassaments de la comarca i en algun punt de les parts baixes del Cardener i Ribera Salada. Concretament en el recompte fet en el cens diürn el diumenge entre el Cos d’Agents Rurals de la comarca del Solsonès i voluntaris del GNS al pantà de Sant Ponç s’han observat 25 ànecs collverds, 8 corbs marins grossos, 3 bernats pescaires, 3 gavians argentats i 1 merla d’aigua sota la presa, mentre que a l’embassament de la Llosa del Cavall s’han comptat 12 ànecs collverds, 7 corbs marins grossos, 3 bernats pescaires, 3 cabussets i 1 merla d’aigua. Destacar que a la resclosa de Canet s’han observat 25 ànecs collverds, 1 cabusset i 1 polla d’aigua. També és interessant la zona de la Ribera Salada que entra al pantà de Rialb on s’han observat 5 ànecs collverds, 6 corbs marins grossos, 2 bernats pescaires, 1 xivita i 1 agró blanc. I en el molí de Querol s’ha pogut veure una altra merla d’aigua. El dissabte el CAR també va realitzar el cens de dormidors als dos embassaments amb el resultat de 16 corbs marins grossos a Sant Ponç i 7 a la Llosa del Cavall.

En total s’han comptabilitzat 67 ànecs collverds, 23 corbs marins, 8 bernats pescaires i 4 cabussets com a espècies més destacades. Són densitats molt baixes si es compara amb altres espais aquàtics del país però no implica la gran importància del manteniment, conservació i millora d’aquestes zones per aquestes i altres espècies d’ocells que a l’hivern són essencials per la seva supervivència.

Finalment des del GNS volem agrair especialment a tots els 13 voluntaris que van participar en el cens i especialment al Cos d’Agents Rurals per la seva col·laboració. Moltes gràcies a totes i tots. Us esperem l’any vinent!