Cens mussol pirinenc

S’han revisat 5 caixes penjades el 2012. i shan penjat 5 caixes més als boscos de pi negre del Port del Comte.

Els resultats de les revisions han estat molt satisfactoris, ja que 3 caixes han estat ocupades pel mussol pirinenc i molt probablement en dos caixes hi ha criat. S’han trobat moltes egagròpiles i restes d’ous. Per tant tot un èxit!

En una altra caixa s’ha trobat excrements de fagina o marta i  per tant queda palès que amb un forat de 8 cm hi entren. Cosa que ens diu que el forat de la caixa hauria de ser de uns 6 cm de diàmetre màxim.

El pròxim any caldrà veure si es troben pollets.

Gràcies a tots els participants: Fermí, ferran, Carlos, Noel, Eñaut, Laura, Damià i David.