Dades del cens Orenetes cua-blanques a Solsona i Sant Llorenç

Les dades del 2007: http://www.orenetes.cat/veure-dades/

SANT LLORENÇ
Del 2007 a Sant Llorenç: http://www.orenetes.cat/veure-dades/municipi/4047/
Del 2008 a Sant Llorenç:http://www.orenetes.cat/veure-dades/municipi/4047/
Del 2009 a Sant Llorenç: http://www.orenetes.cat/veure-dades/municipi/4047/
DEl 2010 a Sant Llorenç: http://www.orenetes.cat/veure-dades/municipi/4047/