Estudi de peixos

Aquest any en el marc de seguiment de la biodiversitat del Solsonès, el GNS ha volgut estudiar la comunitat de peixos de la conca de la Ribera Salada per tal de veure els canvis a poblacions a partir de la creació del pantà de Rialp. Per això s’ha volgut comparar-ho amb estudis previs realitzats ara fa quasi 10 anys (veure Rocaspana&Guixé, 2003 i Guixé et al. 2008).

Cal dir que s’ha pogut dur a terme gràcies a l’equip científic i disposició d’en Rafel i gràcies a la col.laboració de amics i amigues que formen part de forma voluntaria i sense afany de lucre a la Xarxa de Seguiment de la Biodiversitat de la Comarca. Gràcies a la Nora, en Fermí, l’Enric, La Malú, el Gerard, en David, el Vicent.
Els resultats encara estan en fase de tractament però us avancem que es van trobar 11 espècies de peixos diferents, la major part autòctones sorprenentment. Caldria destacar la truita del país, la bavosa de riu, el gobi, el llop de riu i la bagra. També es va captura 3 espècies de crancs, i almenys algun punt amb poblacions notables de cranc autòcton, cosa a conservar i mimar.
En general sembla que la comunitat està força bé en tota la conca i sembla que ha patit pots canvis respecte 10 anys enrere tot i l’arribada d’espècies invasores del pantà i la massificació d’activitats a l’aigua. Caldrà, però veure les conclusions finals.
La Ribera Salada és un riu a conservar i a posar indicadors de seguiment a llarg termini.
Grup de Natura del Solsonès
Fotos: Enric Bringués (Fotògrafs de Natura del Solsonès)