Nou màxim altitudinal per al gripau d’esperons a Catalunya

Nou màxim altitudinal per al gripau d’esperons (Pelobates cultripes) a Catalunya

A Catalunya la cota màxima on s’havia observat el gripau d’esperons (Pelobates cultripes) era de 850 m, precisament al Solsonès (Guixé et al. 2008; Ribera et al. 2011), tot i que l’espècie pot assolir cotes superiors, havent-se observat fins el 1400 m a Aragó i fins als 1770 m a la serra de Gredos (Cejudo, 1990; García-París, 2000).

El Grup de Natura del Solsonès, juntament amb col·laboradors del Seguiment d’Amfibis i Rèptils (SARE) a Catalunya, i membres de la Societat Catalana d’Herpetologia van organitzar una sortida al Pla de Busa (Navès) el 28 d’abril de 2012 amb l’objectiu d’extreure el màxim nombre d’exemplars de Ommatotriton ophryticus, un tritó al·lòcton detectat el 2011 (Fontelles et al. 2012). En el transcurs del mostreig de basses de la zona es va trobar un adult de gripau d’esperons (Pelobates cultripes) en la Bassa Gran del Camp del Mollà (UTM: 31T 388000E / 46611820N) situada a 1340 m d’altitud. A la mateixa bassa hi havia adults i força capgrossos de granota verda (Phelophylax perezi) i alguns de tòtil comú (Alytes obstetricans), gripauet (Pelodytes punctatus), reineta meridional (Hyla meridionalis) i gripau comú (Bufo bufo).

article complet