RESULTATS DEL CENS D´OCELLS AQUÀTICS HIVERNANTS AL SOLSONÈS 2016

El dissabte dia 17 de gener el Cos d’Agents Rurals i el Grup de Natura del Solsonès han dut a terme el XVIè cens d’ocells aquàtics hivernants a la comarca del Solsonès. S’han mostrejat diferents zones: l’embassament de Sant Ponç, el de la Llosa del Cavall, la bassa de Brics, l’embassament de l´Alzina i la basa del Miracle.
Enguany, en el cens diürn, s’han compabilitzat 121 exemplars observats de 6 espècies diferents d’ocells aquàtics.
En concret s’han observat:
 46 corbs marins (Phalacrocorax carbo): 12 a l’embassament de Sant Ponç i 34
observats a la Llosa del Cavall.
 7 exemplars de bernat pescaire (Ardea cinerea): 2 observats a la Llosa del
Cavall i 1 a les basses de Brichs.
 53 ànecs coll-verd (Anas platyrhynchos): 10 ex. a Sant Ponç i 43 a la Llosa del
Cavall.
 11 cabussets (Tachybaptus ruficollis): 9 exemplars a la Llosa del Cavall, 1 a
Sant Ponç i 1 a l’Alzina.
 4 gavians argentats (Larus michahellis) a Sant Ponç.
 3 gavines vulgars (Larus ridibundus) ) a Sant Ponç.
S’han observat altres ocells tals com lluers, pinsans borroners, voltors al niu covant, un pela-roques i 1 durbec.
Els agents rurals del Solsonès van realitzar també el cens de dormidors el divendres al vespre abans amb resultats un xic diferents als obtinguts el dissabte. Van observar 34 corb marins a la Llosa del Cavall i 10 al pantà de Sant Ponç.