Resultats dels cens d’ocells aquàtics 2018

El cap de setmana 13 i 14 de gener de 2018 es va fer el cens d’aus aquàtiques hivernants al Solsonès. El cens d’aus aquàtiques hivernants a Catalunya s’integra dins el cens internacional Water Bird Census (IWC), té com a objectiu quantificar anualment el nombre d’aus aquàtiques que hivernen en més de 80 països d’Europa, Àsia i nord d’Àfrica.

L’activitat és coordinada pel Cos d’Agents Rurals de Catalunya i el Grup de Natura del Solsonès (GNS). Els llocs de cens han estat l’embassament de Sant Ponç i de la Llosa del Cavall, la bassa del Miracle, de Brics i de l’Alsina.

Les dades obtingudes permeten conèixer a escala global l’estat de conservació d’aquestes espècies i, a escala local, avaluar la capacitat d’acollida de les zones humides catalanes.

RESULTATS:

 • Cens de dormidors d’ocells aquàtics hivernants. Dissabte tarda. Agents Rurals i GNS. 4 participants.

  Embassament de Sant Ponç:
   16 corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo) i
  1 bernat pescaire (Ardea cinerea).

  Pantà de la Llosa del Cavall:
  36 corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo).
 • Cens diürn d’ocells aquàtics hivernants. Diumenge matí. Grup de Natura del Solsonès. 8 participants.

  Embassament de Sant Ponç:
  56 ànecs collverds (Anas platyrhynchos),
  16 corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo),
  3 bernats pescaires (Ardea cinerea),
  2 cabussets (Tachybaptus ruficollis),
  4 merles d’aigua (Cinclus cinclus) i
  1 becada (Scolopax rusticola).Pantà de la Llosa del Cavall:
  56 ànecs collverds (Anas platyrhynchos),
  34 corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo),
  5 bernats pescaires (Ardea cinerea),
  11 cabussets (Tachybaptus ruficollis) i
  1 blauet (Alcedo atthis).

  Bassa del Miracle, de Brics i l’Alzina
  on es va veure
  1 cabusset a més d’altres ocellets interessants com                        repicatalons, pinsans borroners, grassets de muntanya i verderoles.