Estudi de les riberes de Solsona

El projecte d’avaluació dels boscos de ribera del municipi de Solsona va sorgir de la necessitat urgent de treballar en pro de la millora en la gestió i conservació dels boscos de ribera i de la qualitat dels ecosistemes fluvials de la nostra comarca, el Solsonès.

Estudi riberes de Solsona (clica aquí)

Zona d’estudi:

Cartografia: