Dades del cens Orenetes cua-blanques a Solsona i Sant Llorenç

Les dades del 2007: http://www.orenetes.cat/veure-dades/

SANT LLORENÇ
Del 2007 a Sant Llorenç: http://www.orenetes.cat/veure-dades/municipi/4047/
Del 2008 a Sant Llorenç:http://www.orenetes.cat/veure-dades/municipi/4047/
Del 2009 a Sant Llorenç: http://www.orenetes.cat/veure-dades/municipi/4047/
DEl 2010 a Sant Llorenç: http://www.orenetes.cat/veure-dades/municipi/4047/

Estat de la xarxa del Butterfly Monitoring Scheme a Catalunya, Andorra i Balears l’any 2011

El Grup de Natura del Solsonès s’ha adherit a la xarxa fent el seguiment de l’estació de Llobera.
Durant la divuitena temporada del CBMS hi ha hagut 67 estacions actives, 66 de les quals
amb dades completes. S’hi han incorporat tres noves estacions, i s’han fet comptatges
preliminars, però regulars, en sis localitats més. S’ha mantingut la gran majoria
d’estacions de la xarxa del BMSAnd, i les quatre de Menorca i Eivissa. En total, s’han
comptat 134.803 papallones, pertanyents a 159 espècies.

Durant la divuitena temporada del CBMS hi ha hagut 67 estacions actives, 66 de les qualsamb dades completes. S’hi han incorporat tres noves estacions, i s’han fet comptatgespreliminars, però regulars, en sis localitats més. S’ha mantingut la gran majoriad’estacions de la xarxa del BMSAnd, i les quatre de Menorca i Eivissa. En total, s’hancomptat 134.803 papallones, pertanyents a 159 espècies.

cynthia Butlletí del Butterfly Monitoring Scheme a Catalunya 2011