Nou màxim altitudinal per al gripau d’esperons a Catalunya

Nou màxim altitudinal per al gripau d’esperons (Pelobates cultripes) a Catalunya

A Catalunya la cota màxima on s’havia observat el gripau d’esperons (Pelobates cultripes) era de 850 m, precisament al Solsonès (Guixé et al. 2008; Ribera et al. 2011), tot i que l’espècie pot assolir cotes superiors, havent-se observat fins el 1400 m a Aragó i fins als 1770 m a la serra de Gredos (Cejudo, 1990; García-París, 2000).

El Grup de Natura del Solsonès, juntament amb col·laboradors del Seguiment d’Amfibis i Rèptils (SARE) a Catalunya, i membres de la Societat Catalana d’Herpetologia van organitzar una sortida al Pla de Busa (Navès) el 28 d’abril de 2012 amb l’objectiu d’extreure el màxim nombre d’exemplars de Ommatotriton ophryticus, un tritó al·lòcton detectat el 2011 (Fontelles et al. 2012). En el transcurs del mostreig de basses de la zona es va trobar un adult de gripau d’esperons (Pelobates cultripes) en la Bassa Gran del Camp del Mollà (UTM: 31T 388000E / 46611820N) situada a 1340 m d’altitud. A la mateixa bassa hi havia adults i força capgrossos de granota verda (Phelophylax perezi) i alguns de tòtil comú (Alytes obstetricans), gripauet (Pelodytes punctatus), reineta meridional (Hyla meridionalis) i gripau comú (Bufo bufo).

article complet


Els ocells

Excel·lent video sobre els ocells de la Península.

The birds of Spain
From Wildglimpses
3 months ago

After many hours of hard work, throughout continental Spain (I leave the islands for the next time), I managed to edit this short film about the birds of my beloved country. Living and working in the richest European country regarding birds, I tried to film some of the Spanish specialities, mainly for non-Spanish birders. With so many different habitats and species, I had to move, driving to special locations sometimes separated more than 1000 km. The good thing was that after so many years birdwatching and working with birds, I really knew pretty well where to look for…