Inici
Publicacions didàctiques
Museu de Tàrrega
   
   

 

La plaça de l'Hospital està presidida per l'edifici de l'antic Hospital dels Pobres de Crist , arquitectura bastida a la primera meitat del segle XVI sota l'abadiat de Ferran de Lerín de Poblet. Es tracta d'un edifici molt auster, de portalada arquitravada a la planta baixa i balcó i finestres al pis superior, rematat per un petit campanaret. A la façana prop de la cantonada hi ha l'escut abacial de Ferran Lerín, abat de Poblet. A la planta baixa hi havia una capella dedicada a la Mare de Déu de la Soledat i a la planta superior una sala i les habitacions.

L'hospital es va mantenir en funcionament fins els anys 70 del segle XX, atenent el firaires que es posaven malats i els pobres que necessitaven ser hospitalitzats.

L'edifici s'ha recuperat com a equipament cultural i en el transcurs de la VII Càntir Festa es va inaugurar el Museu d'Arqueologia de Verdú que porta el nom de Ramon Boleda i que acull la col·lecció arqueològica d'aquest insigne verduní, amb materials procedents de jaciments de Verdú i comarca, el Pla d'Urgell i la Segarra. Destaquen els materials ibèrics (ceràmiques ibèriques, púniques o gregues, pesos de teler...) i els iberoromans i romans (ceràmiques, estucs pintats, una flauta d'os, fragment de rellotge de sol, vidres...). Acull també la primera exposició dels treballs arqueològics al poblat ibèric dels Estinclells de Verdú amb un destacat audiovisual sobre el jaciment.

Posant el nom de Ramon Boleda i Cases al nou museu l'Ajuntament de la vila s'ha sumat als reconeixements a un verduní de cor, cultivat i inquiet, obert a fer partícips als demés dels seus coneixements sense afany de notorietat. Col·laborador en la premsa i en obres com la GEC, la Geografia Comarcal de Catalunya o la Catalunya romànica. L'any 1984 la Direcció General del Patrimoni Artístic del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya li atorgà el Diploma de Reconeixement de Mèrits en favor del Patrimoni Cultural i el 1992 la Llar de la Tercera Joventut li concedí una placa per la seva aportació al coneixement històric de la vila.


VISITES: Oficina de Turisme de Verdu TELEFON: 973 347 216

HORARI: de dimarts a divendres de 8 a 14.

Demanar per Angels Cuscullola

Més informació: www.verdu.cat o turisme@verdu.cat