Inici
Agricultura
Artesania
Tèxtil
Publicacions
 
 

CAMP D'EXPERIMENTACIÓ DE LA PROTOHISTÒRIA (CEP). Experimentació sobre la metal·lúrgia en època ibèrica.

És en època ibèrica quan es va generalitzar la metal·lúrgia del ferro a la Península. Aquest fet va representar una gran innovació en tots els camps en què es poden utilitzar objectes metàl·lics, però principalment en l'agricultura i l'armament, aspectes que eren bàsics en la societat ibèrica, tant pel que fa a l'economia com a l'organització social. L'agricultura era l'activitat econòmica principal i l'armament, un element de prestigi dins d'una societat en què els guerrers eren el grup dominant. En aquest sentit, cal recordar que la cultura ibèrica s'emmarca en una època històrica més global com és la segona edat del ferro. Es coneixien diversos objectes de ferro trobats en jaciments d'època ibèrica que ens demostren la generalització de la manufactura i la utilització en aquell moment. Es tenen referències, a través de les fonts escrites, de la gran qualitat del ferro que elaboraven els ibers.

En parlar d'agricultura, les eines de ferro per treballar el camp van suposar un canvi clau. S'ha explicat com fou aleshores quan van aparèixer eines com aixades, pics, falçs, podalls o puntes d'arada de ferro que facilitaren i feren més efectiu el conreu de la terra, per part d'una massa social més àmplia, i la creació de més excedents alimentaris, fent-se més complexe l'estructura socio-econòmica. En definitiva, seguint les paraules de l'historiador Gordon Childe: el procés de civilització durant l'edat del ferro fou més profund, més popular. Un element clau en aquesta popularització o democratització dels mitjans de producció fou entre altres elements la revolució tecnològica del ferro, comparable amb la revolució tecnològica de la màquina de vapor en l'etapa industrial o potser també comparable amb la revolució informàtica del segle XX. Revolució tecnològica que comportaria un seguit de canvis en l'estructura social i econòmica d'una societat

 

Objectius de l'experimentació

A.- Preguntes prèvies:

a.1.-Es pot reproduir la cadena operativa d'extracció i producció de ferro a partir dels rebutjos o escòries característics que es troben a les excavacions ?

a.2.-Reducció o fosa per al món ibèric?

a.2.-Reconstrucció de la cadena operativa de la siderúrgica (a)Extracció del ferro, (b) elaboració de carboneres, (c) tractament previ (rentat, triturat de les argiles i enriquiment del mineral), (d) reducció del ferro, (e)conformació dels objectes

a.3.-De la mina a la farga o ferreria.

a.4.-La tècnica del temprat ferro

a.5.- Estudis d'eines de camp i armament

 

B.- El procés:

b.1.-Estudi de les fonts clàssiques: Polibi, Diodor...

b.2.-Extracció del ferro

b.3.-Elaboració de carboneres

b.4.-Tractament previ ( rentat, triturat de les argiles i enriquiment del mineral)

b.5.- Reducció del ferro: El màgic procés de transformar el mineral en metall

b.6.-Conformació dels objectes