Inici
Agricultura
Artesania
Metal·lúrgia
Publicacions
     

 

CAMP D'EXPERIMENTACIÓ DE LA PROTOHISTÒRIA (CEP). Experimentació sobre l'artesania tèxtil en el món ibèric. La llana i els seus processos.

La producció tèxtil en el món ibèric es basa en la llana i les fibres vegetals (espart i lli) i animals. Amb aquests materials es protegia el cos dels elements externs i es fabricaven receptacles per emmagatzemar i transportar objectes de múltiples usos. L'economia mixta del ilergets, on la ramaderia i el pastoreig acomplien un paper fonamental, proveïa de matèria primera abundant per a l'elaboració de teixits. Als Estinclells l'aparició important de pesos de teler i fusaioles demostren la importància d'aquesta activitat en el jaciment. La casa 1, la casa 6 i la casa 22 són representatives de l'artesania tèxtil. Destaca del recinte 6 la troballa d'un conjunt sencer de pesos pertanyents a un teler i les vuitanta peces de ceràmica arrodonides i retallades de diferents dimensions de la casa 22. Tots aquests elements i altres ens han de permetre estudiar i avançar en aquest treball domèstic. No podem oblidar tampoc la importància del tintat i estampació dels teixits a partir d'extractes minerals i plantes. La complexitat de tots aquests processos dóna sentit a crear una àrea d'experimentació específica que permeti aprofundir en el procés sencer del filat, el teixit i el tint de fa més de dos mil anys.

 

Objectius de l'experimentació

A.- Preguntes prèvies:

a.1.-Es poden reproduir les condicions necessàries per obtenir teixits de llana semblants als existents en època ibèrica?

a.2.-És possible reproduir un teler i el seu funcionament amb les dades que ens aporta l'arqueologia?

a.2.-Estudi i restitució del procés de tintat de teixits i fibres

a.3.-Experimentació sobre la coloració a partir d'extractes naturals

a.4.-El vestit en la societat ibera. Estudi de les fonts clàssiques.

a.5.-Rol social de la producció del teixit en el món ibèric.

a.6.-Arqueologia espacial del teixit i els seus processos.

B.- El procés:

b.1.-Obtenció i preparació de la filatura

b.2.-Eliminació d'impureses. Ensimatge o lubricació (interacció amb els derivats grassos de la premsa)

b.3.-Endreç de les fibres. Cardatge

b.4.-Obtenció del fil mitjançant l'ús d'elements documentats arqueològicament (fusaioles)

b.5.-Tintat i estampació del fil

b.6.-Restitució del funcionament d'un teler

b.7.-Cleda experimental d'ovelles. Col·laboració amb pastors locals.