Cens de Prats de dall

S’ha començat a cartografiar els prats de dall de la comarca, ja que és un hàbitat d’interès de conservació a nivell Europeu. En el mapa surten alguns dels probables i per tant d’interès de conservació.

Cal però anar aportant noves dades ja que cal assegurar la seva permanència i estudiar la seva composició florística i faunística d’aquests prats. Us animem a aportar dades al Grup de Natura.

Cens de Vernedes

En els últims anys s’han cartografiats petites bosquines de verns ja que és un hàbitat d’interès de conservació a nivell Europeu. En el mapa surten alguns dels racons d’interès de conservació amb verns.

Cal però anar aportant noves dades ja que hi ha rius, rases i torrents am presència d’aquests arbres que encara no coneixem bé. Us animem a aportar dades al Grup de Natura.

Cens de teixedes i bosquines de Til•lers

En els últims anys s’han cartografiats diferents bosques amb teixos i amb til·lers ja que són hàbitats d’interès de conservació a nivell Europeu. En el mapa surten alguns dels racons d’interès de conservació.

Cal però anar aportant noves dades ja que hi ha rases i torrents am presència d’aquests arbres. Us animem a aportar dades al Grup de Natura.

Cens de Corriol petit i de Miricària a la Ribera Salada

Es va mostrejar per dins el riu 8 km (veure mapa) del tram baix i es va anar cartografiant i apuntant tots els peus de Miricària que es van trobar. Aquest tipus de tamariu és una planta molt rara i s vàrem censar 505 peus (veure mapa).

En canvi no es va trobar cap exemplar de corriol petit, cosa preocupant degut en part per la pressió de banyistes a tota la Ribera Salada. Una prova més de què cal fer una regulació urgent del riu i els seus usos al ser espai de Xarxa Natura 2000.

Cens de Corriol pit-roig i Perdiu Xerra

Es va prospectar dos petites zones de la serra d’Odèn o de Campelles a la recerca de la petita població de perdiu xerra que hi ha. El primer dia de cens es va tenir que plegar abans ja que va començar una gran tempesta. No es va trobar cap exemplar, en canvi si dos individus de perdiu roja a uns 1800m d’altitud.

Un altre dia es va mirar tot el pla de Bassies i la part alta del Port del Comte (veure mapa) per veure si hi havia sort i alguna parella de corriol pit-roig hi havia intentat criar. Es va mostrejar molt bé  i sense èxit, confirmant l’absència de l’espècie al massís del Port del Comte enguany.

Cens mussol pirinenc

S’han revisat 5 caixes penjades el 2012. i shan penjat 5 caixes més als boscos de pi negre del Port del Comte.

Els resultats de les revisions han estat molt satisfactoris, ja que 3 caixes han estat ocupades pel mussol pirinenc i molt probablement en dos caixes hi ha criat. S’han trobat moltes egagròpiles i restes d’ous. Per tant tot un èxit!

En una altra caixa s’ha trobat excrements de fagina o marta i  per tant queda palès que amb un forat de 8 cm hi entren. Cosa que ens diu que el forat de la caixa hauria de ser de uns 6 cm de diàmetre màxim.

El pròxim any caldrà veure si es troben pollets.

Gràcies a tots els participants: Fermí, ferran, Carlos, Noel, Eñaut, Laura, Damià i David.