Visita tècnica als aiguamolls de la Bòbila de Sanpedor

El 14 de gener es va fer una visita als Aiguamolls de la Bòbila de Santpedor on el regidor de medi ambient de Santpedor i expert en zones humides, el Josep Illa, va explicar l’experiència de l’ajuntament durant 20 anys gestionant aquest espai natural. A la visita hi van assistir en representació de l’ajuntament de Solsona el Toni Carralero i el Jordi Torrent, de l’adlsolcar la Glòria Domíguez, el Ferran i el Joan, del GNS el Damià.

Els temes principals tractats durant la visita van ser:

· Breu explicació del projecte dels Aiguamolls de la Bòbila, la seva evolució i gestió per part de l’ajuntament de Santpedor i la consultora ambiental Phragmites, com a exemple de zona humida molt propera a un nucli de població, on es compagina molt bé l’aprofitament de l’espai per ús públic i la seva funció ppal. d’espai natural.

· Opinió del Josep Illa, com a expert en la matèria, del projecte de les basses de la depuradora Solsona. En una visita prèvia a la depuradora,el Josep ja havia vist el potencial de l’espai i havia identificat les possibles dificultats més importants que té aquest projecte. D’aquesta manera va poder explicar el seu parer als ppals. agents de Solsona implicats en el projecte.

Després de la visita i tenint en compte la informació aportada pel Josep, es va decidir el següent:

· Fase 1,actual: Elaborar un pre-projecte que contingui un escandall dels costos més importants, a fi de saber una mica per sobre que implicaria econòmicament tirar el projecte endavant. Aquesta memòria l’estan fent els tècnics de adlsolcar amb les aportacions de la resta d’implicats. En aquesta memòria es proposa al GNS com a entitat que, en cas de tirar el projecte endavant, faria els seguiments dels indicadors biològics de l’espai i la divulgació durant els primers anys, per tal de donar a conèixer l’espai, a través d’activitats a dins de les instal·lacions, xerrades, tallers amb escolars i les vies que siguin oportunes en cada cas.

· Fase 2: Presentar aquesta memòria a l’ajuntament per tal que la valorin i decideixin si volen desenvolupar-la en un projecte complet.

· Fase 3: Elaborar el projecte final format ACA. Aquest projecte final s’ha parlat des de la regidoria de medi ambient de Solsona, que s’encarregaria a la consultoria ambiental del Josep Illa (Phragmites).

· Fase 4: Aquest projecte final s’haurà de presentar a l’ACA (que és l’organisme propietari de la instal·lació de les basses), amb qui, en cas d’estar interessada en la proposta, s’haurà d’arribar a algun tipus d’acord sobre el desenvolupament del projecte en les seves instal·lacions.

NOTICIA A L’AGÈNCIA http://www.adlsolcar.cat/2017/01/visitem-aiguamolls-bobila/