Nova Delegació a Solsona de la Comissió per a la Protecció de l’avenc Montserrat Ubach i l’entorn.

No podem està més contents!!!!.

La Laura Moreno (membre del GNS) serà la responsable de la nova Delegació a Solsona de la Comissió per a la Protecció de l’avenc Montserrat Ubach i l’entorn.

Moltes Felicitats, Laura, molts encerts i èxits!

A la notícia teniu més informació d’aquesta nova iniciativa.

https://www.naciodigital.cat/naciosolsona/noticia/25106/comissio/proteccio/avenc/montserrat/ubach/entorn/obre/delegacio/solsona